søndag 20. desember 2009

"I dag mister du Jesus!"


For veldig mange som bekjenner kristentroen, ville ikke overskriften på dette stykket ført til noen redsel, om det ble sagt til dem. Deres forhold til Jesus er kun på det teoretiske plan. Troen som de har er en død tro. Det ville ikke utgjøre noen forskjell i deres liv om Jesus ble borte, for han har de ikke noe personlig forhold til. Den døde tro slår seg til ro med kunnskapen som man har tilegnet seg. Noe oppgjør og omvendelse til Jesus, kjenner de ikke til. Et personlig forhold til Jesus og en forpliktende etterfølgelse av ham er ukjendt.
>
Klarer du deg uten Jesus? Du som leser disse linjene! Her er det ikke snakk om din bedhusaktivitet eller din kristelige livsførsel. Klarer du deg uten Jesus? Hvilket forhold har du til Ham?
>
Om jeg eide alt, men ikke Jesus, Tror du det var nok å stole på?
Kunne dette hjertet tilfredsstilles, med de ting som skal så snart forgå?
Om jeg hadde alt, men ikke Jesus, Å hva vinning var det for mitt vel?
Hva er hele verden mot å eie, Fred med Gud å freles for min sjel!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Om jeg eide rikdom, makt og ære, Og blant mennesker et æret navn.
Men ei noe håp for evigheten, For seilasen ingen sikker havn,
-Om jeg eide alt, men ikke Jesus, Og hans kjærlighet til korsets død
Å, hvorhen i hele vide verden, Skulle jeg da fly i dødens nød?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Å, hvor tomt er alt i denne verden - Uten Jesus - synd og sorg og nød.
Uten Jesus blir og evigheten, Bare mørke, gråt og evig død.
Om jeg kunne leve uten Jesus, Hvordan skulle jeg vel dø engang?
Uten Jesus i den mørke dalen, Uten ham i evigheten lang?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Men nå har jeg alt, ja, alt i Jesus - Legedom for alle hjertesår
Ingen synd som ikke han forlater, Ingen nød som ikke han forstår!
Om jeg eier Jesus, bare Jesus, Og i hele verden intet mer
Å, så eier jeg dog alt i Jesus, Han som liv og overflod meg gir!
>
>
Hans Bergane

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar