tirsdag 25. mai 2010

Nåde

Den bortkomne hjemvendte sønn blir møtt med nåde! I forbindelse med Pinse og snakk om Den Hellige Ånd forkynnes det mye om vekst og ekstraordinære opplevelser.
>
Mange mener at situasjonen som er illustrert på bildet ovenfor nærmest er noe som er en engangsforeteelse. Etter at man er tatt imot av Gud/Far og fått nåde, er man på vei videre......... i DHÅ sin ledelse.
>
Det brukes mange ord og formuleringer som synes nesten riktige men..... de leder bort fra sentrum og bort fra "Ordet om korset".
>
Den kristne vekst er en vekst i nåde.
Nåde er for uverdige, for syndere. Det er ganske lett å forstå at vi ved omvendelsen første gang har bruk for Guds tilgivende nåde. Men ettersom vi modnes åndelig og lever i helliggjørelsen, blir behovet for Guds nåde bare enda større! En av gjerningene til DHÅ er å overbevise om synd og drive synderen til Kristus. Denne gjerning opphører ikke den dagen man for første gang kom til Kristus.
>
Den kristne vekst er ikke en vekst i selvhjulpenhet. Den sunne kristne vekst er at man blir mer og mer avhengig av Ham/Kristus. Avhengig av Hans nåde og tilgivelse. I dette samfunn "vokser man i nåde og kjennskap til Kristus". Resultatet blir at; Han blir større og større, jeg avtar.
>
Et åndelig modent menneske er aldri opptatt av sin egen åndelighet. Han er opptatt av av Kristus og nådens ord om korset, og om det blod som renser fra all synd.
>
HB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar