onsdag 1. desember 2010

Det gjorde meg godt.....

I familien vår leser vi andaktsboken "Ett er nødvendig" av Hans Erik Nissen. Det gjorde meg godt, det som vi las i dag.

1. desember:

Men vi har vårt hjemland i himmelen. Fil. 3.20

Hører du Jesus til, er du borger i Guds rike. Hvor lett er det ikke å glemme det! De jordiske oppgavene erobrer sinn og tanker. Samtidig lever vi i en verden der ord og bilder blir bestemt av en ikke-kristen tankegang. Uten at det blir sagt direkte, snakkes det som om denne jorden er alt. Derfor gjelder det om å bevare livet på jorden lengst mulig og å oppnå best mulig livskvalitet.

>

Kan vi undre oss over at mange kristne blir fanget inn av denne verden i den grad at de glemmer himmelen?

Ja det er ufattelig!

Når Gud gjennom Ordet forsikrer oss om at vi har vårt hjemland i himmelen, må vi bøye oss i skam. Det er ubegripelig at vi tenker så lite på den boligen som det har kostet Jesus så mye å sette istand for oss.

Du er himmelborger. Du er på vei hjem. Hver dag bringer deg nærmere målet.

>

Mye av ditt liv faller på plass når du ser det i lys av at Herren fører deg til himmelen. Dersom Gud gav deg alt det du begjærer, ville du ikke nå målet. Da ville du bygge deg et lite paradis på jorden.

Trengslene og prøvelsene som Herren sender på din vei, er nødvendige. De er med å få deg til å rette blikket fremover og hjemover. Motgeng og trengsel gjør det lettere å gjenomskue verdens blendverk og bedrag.

>

Du er på vei hjem.

Og hva er himmelen?

Den er først og fremst Jesus. Her på jorden ser du ham ikke, selv om han vandrer ved din side. I himmelen blir det anderledes. Der skal du se ham ansikt til ansikt.

I himmelen skal Jesu herlighet være stor for ditt hjerte. Alt det du gjør er fylt av ham. Du skal leve i hans lys. Han skal tørke hver tåre av dine øyne. Da skal det ikke være noen død mer, heller ikke sorg, heller ikke skrik eller pine.

>

HB98

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar