søndag 2. oktober 2011

Avskjed, informasjon, bønnebegjær og sukk

I dag har vi vært på flyplassen og tatt avskjed med familien Ohma. De reiser til Norge ca. 9 mnd. før perioden deres er slutt. Dette grunnet forestående fødsel.

Trist med avskjed, men flott at de tenker seg ut til Sør-Amerika igjen om noen år. Familien Ohma har vært til velsignelse her i Cochabamba og på CLET kurs. De har brukt mye tid sammen med ungdommene, som igjen har gitt frukter.Det var mye tårer på flyplassen.


Får den oppvoksende slekt i Bolivia høre evangeliet tro?


Norge neste, men velkommen igjen! Må Herren holde sin hånd over dere i tjenesten i Norge og ved den forestående fødsel.

>

Vi som er igjen i “direkte” evangelisk arbeid er;

Elisabeth Finset; skal begynne i en 30% stilling i kirka i Cochabamba.

Andreas Nordby er her for 6 måneder. Hjelper til i planlegging av bibelkursene i januar + nyttårsleiren.

Jeg arbeider som “hjelper” for pastorene i hele Bolivia.

Dette er vi tre som nå står direkte i evangelisk arbeid. Andreas sin kontrakt varer altså til 1. februar.

I tillegg har vi stedlig representant, 2 personer som arbeider på prosjekt og de som er knyttet til den norske skolen.

Kan dere be om at Herren må drive ut arbeidere?

Så kan spørsmålet melde seg; Trenger vi misjonærer i Bolivia? Har vi ikke arbeidet der i mange år? Klarer ikke kirka å stå på egne ben?

Vi må nok bare konstatere at der kirka vår hadde sterkest vekst tidligere, var på landsbygda. De siste 10-15 årene har veldig mange fra landsbygda, også de kristne, flyttet til byene. I byene er tilbudene på det religiøse markedet mange.

Noen av de kristne fra landsbygda fant sin plass i ICEL (vår kirke) i byen. Men mange valgte andre “evangeliske” menigheter som kanskje lå nærmere huset der de bodde.

I byene er det mange, mange menigheter. Det er “in" å kalle seg evangelisk.
Men er alle kirkene som kaller seg “evangeliske” virkelig evangelisk? Du kan komme og se for å studere dette selv.

Trenger vi da “vår” lutherske kirke her?

Du som er blitt satt fri av Jesus/Evangeliet, og som hviler i nådebudskapet; “Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus”, du ser; at vi har et budskap som er viktig for folket i Sør-Amerika.

Du som elsker; “Rettferdiggjort ved tro av nåde alene” og som ser at både lov og evangelium trengs og forkynnes i et folk, ja du vil nok være med oss i forbønn og kanskje også være villig til å gå.

Du som ser; “Så kommer da troen av forkynnelsen som vi hører og forkynnelsen som vi hører kommer ved Kristi Ord”, ja, du vil være med på din måte, for du kan ikke holde dette for deg selv.
Du har en misjonstrang; “at de må bli frelst”.

Vi trenger ennå misjonærer i denne kirka som heter ICEL i Bolivia. Vi trenger noen som kan lære opp alle de unge som kommer på møtene. Vi må spesielt lære opp ungdom som igjen er istand til å lære opp andre.

Her er mange unge som sitter stille å lytter når Ordet forkynnes. Etterhvert begynner de også å stille de “rette” spørsmålene.
>
Men den raskest voksende religiøse bevegelse i Sør-Amerika er Jehovas vitner. Den passer som hånd i hanske med vår medfødte natur og den Sør-Amerikanske kultur.

Jeg og dette folket som jeg bor iblant trenger å få høre evangeliet. Trenger ikke flere bånd som bindes til gjerninger og denne verden. Vi trenger at “han som bryter lenker og løser trellers bånd”, når oss med sitt Ord.

“Men Herre; hva vil du”?

“Jo, du vil at; alle skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse”!

“Men...kan du bruke oss”?

“Vi er så få”!!!!

“Hva hjelper dette til så mange”?

“Herre driv ut arbeidere i din høst”.

Hjelp oss Herre!.....og hjelp oss du, der hjemme i Norge, som har Jesus i hjertet og mulighet til å komme hit til Bolivia med nådebudskapet.

Slik som vi ser det nå, så trenger vi 2 eller 3 misjonærfamilier som kommer til Bolivia raskt. Med barn i skolealder, også ungdomsskolen.
Det bør være noen som kjenner kulturen og som kan spansk. Da kan man på en måte gå “rett inn” i arbeidet. Men selvfølgelig; vi må også tenke langsiktig.

Men NÅ trenger vi noen som har teltpluggene løse i Norge og kan komme raskt til oss.

Vi trenger det! Kirka her trenger det! Folket i Bolivia trenger det!

HB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar