tirsdag 22. november 2011

..., men bare Gud, som gir vekst.....

Å samle mennesker til "kristelige" samlinger er ikke det samme som at Guds rike vokser.

Den raskest voksende trosretning i Sør-Amerika er for tiden Jehovas vitner. Det vil ikke dermed si at; Guds rike vokser og går frem der disse har sine samlinger.

Vi gjør vel i å tenke over dette også i vårt arbeid, både i Bolivia og i Norge. Det er mulig med menneskelig kløkt og strategier, å samle mye folk. Men det er altså ikke det samme som at Guds rike vokser!

Det er nemlig bare en som kan skape nytt liv og føde mennesker på ny. Det er den treenige Gud.
Han gjør det ved sitt Ord, ved Den Hellige Ånd, og på grunnlag av Jesus sitt liv, død og oppstandelse. (forsoningen)I går kveld var de "Club de Biblia" hjemme hos oss igjen. Denne gruppen har vært samlet i hjemmet vårt hver 14 dag i snart et år.

Som dere ser så serveres det vafler, boller og brus. Ja, det være med på "trekke" noen til klubben. Men hver gang leser vi også Guds Ord sammen og går igjennom teksten vers for vers.

Å...som jeg ønsker at Ordet åpenbares for oss alle, og at det blir en sann bibelsk vekkelse og vekst.

HB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar