torsdag 26. november 2009

I Ham har vi....


På møtet i går fikk vi et lite innblikk i hvordan en "ivrig kristen" , som lengter etter helliggjørelse og fremgang i kristenlivet, kan ha det. Mange løper bena av seg for å få høre hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal leve, hva jeg skal si, hvordan jeg skal si det, osv.
>
Jeg har møtt noen av disse og har også noe erfaring selv. Det mange kjemper med er egentlig en kamp for å bli løst. Jo mere de med iver lytter til loven og formaningene, tar seg sammen for å få til et hellig liv, jo mere får synden kraft i deres liv. Da skjer ett av to: Enten ender man i hykleriet eller så ender man i fortvilelsen.
>
I Ef.1.7 leser vi: I Ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
>
Mange vil nok si at de tror på Jesus, men samtidig er nok sannheten den, at de ikke er løst. Nådebudskapets forløsende kraft har de ikke erfart. Man har aldri sett at evangeliet er den eneste redningen. Derfor søker man etter gjerninger å gjøre, for å bli hellig. Man søker etter formanende forkynnelse, for om mulig å få skikk på sitt kristenliv.
>
Men mange ender bare i fortvilelse. Skuffet over seg selv, og skuffet over andre som de trodde eide og levde et hellig liv.
>
Det er bare en som kan løse oss og sette oss i frihet. Du blir løst ved å se det Guds Lam som bærer verdens synd. Jesu blod løser. Dine gjerninger og dine store opplevelser, løser deg ikke. De binder deg bare til deg selv.
>

Kanskje du synes du har ofret mye for å prøve å bli løst, fri og hellig.
Gud ofret så uendelig mye mer. Han ofret sin Sønn.
Det var ikke med forgjengelige ting vi ble kjøpt fri, fra den dårlige ferd som vi alle har arvet. Vi ble kjøpt fri med Kristi dyrebare blod. Han som var feilfri betalte. Han gav sitt liv! Han var en betaling for ditt mislykkede kristenliv. Syndens lønn er døden. Jesus døde. Det er betalt for. Det du skylder, er betalt. Ditt, ble tilregnet Jesus.
>
I Ham har du syndenes forlatelse! Etter hans nådes rikdom!
>
Men det er ikke bare alle syndene dine Jesus har tatt. Han har også tatt alle pliktene dine. Han oppfylte loven og formaningene. Dette blir tilregnet alle dem som tar i mot Ham.
>
EF.1.4 I Ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.

Du som lengter og strever etter å bli løst. Springer i vei for å få til et hellig og ivrig kristenliv, som andre skal legge merke til. Se hva du eier i Jesus:

I Ham er du: Hellig. Du står ulastelig for Guds åsyn. Du er kjøpt fri fra loven og satt over i barnekåret.

>

Du kan ikke bli noe mer enn Guds barn!

>

Engstede hjerte, opp av din smerte! Glemmer du aldeles bort hva du har: Frelserens vennskap, nåde og kjennskap! Ennå han lever og er som han var.

>

Minnes hans seier, husk hva du eier, ikke i deg, men i Frelseren kjær: Ren og rettferdig, himmelen verdig, ikke i deg, men i Jesus du er.

>

Hans B.

1 kommentar:

  1. Takk for godt og klart budskap Hans. Ja det er godt å høre sannheten fra Ef.1.7: I Ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
    Jesper Krogedal sier så godt i sangen,som jeg ofte må synge til meg selv: "Men visst eg veit: du maktar fast meg halda, det har du lova i ditt eige ord. Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord"
    Geir.

    SvarSlett