torsdag 2. februar 2012

Trámite

Kanskje noen synes det er unødvendig å skrive om dette temaet, men det er faktisk en del av vår misjonærhverdag. Mange timer, dager og uker går med til kø-ståing og kontorbesøk.

Jeg er ikke ute etter å si at; "papirmøllen" i Norge er bedre og mere effektiv en i Bolivia. Det har jeg ikke noe grunnlag for å si.

"Systemene" for oppholdstillatelse, arbeidstillatelse og førerkort m.m er nå inne i en omstillingsprosess her i Bolivia. Før var Bolivia et av de enkleste landene å reise til når det gjaldt arbeids og oppholdstillatelse.

Nå er de iferd med å innføre regler som er mer like med andre land. Når alt er på plass håper vi at saksgangen kan gå noe raskere enn den gjør i dag.

Vi har misjonærer her, som kom ut i august, og enda ikke har fått sitt "Carnet". Det betyr at de ikke kan få tatt lappen. Loven er slik for øyeblikket; at folk som er i "tramite" for "carnet" ikke kan kjøre bil her på internasjonalt førerkort.

Malvin Ommedal for eksempel har ikke kunnet kjøre bil her ute enda, og det går sikkert en måned elle to til før han kan det. Tungvindt når man arbeider inn mot nye prosjekter.

For vår del trodde vi at det skulle gå enklere for seg i "tramiten" det andre året. Men det kan vi visst bare glemme. Det ser ut som om det kan gå enda lengre tid.

Vi er spente på om vi får igjen passa våre før vi skal på misjonærkonferanse i Peru i mars.

Be om at myndighetene må få de nye "systemene" på plass raskt!

HB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar