mandag 23. april 2012

Innsettelse av ny direktør på "bibelskolen" CLET

Siden torsdag har jeg vært i Sucre. Har besøkt alle forsamlingene der. I formiddag var det som vanlig møte i kirken "Solo por fe". Men det var ikke bare et "vanlig" møte i dag. Luis Gonzalo Ascarrunz Paredes har takket ja til kallet han har fått fra "hovedstyret" i kirka, om å tiltre i 50% stilling som direktør på CLET og 50% stilling som pastor i "Solo por fe". I dag var altså dagen da Gonzalo formelt ble innsatt i sin nye stilling.

Selve innsettelsen og forbønnshandlingen var det José Luis Serrano (også kalt Pepe) som stod for. Han er medlem av "hovedstyret".

Gonzalo har frem til nå arbeidet i 50% stilling som veterinær og 50% som pastor. Gonzalo og familien trenger mye forbønn! Det handler om hvilken linje kirka skal legge seg på i fremtiden mht undervisning og opplæring. Her trengs mye visdom og nåde.
Hele familien Ascarrunz samlet for å ta i mot velsignelsen.

HB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar