torsdag 15. desember 2011

Førerkort


Jeg sendte ut et forbønns ønske på face for noen uker siden angående førerkort. Kanskje rart å be om forbønn for en slik liten "filleting" , men vi kan jo få komme frem for Herren med alle ting.

Flere forsamlinger i Norge pluss enkeltpersoner har fortalt meg at dette bønneemnet har de bedt for.

Det er skjedd et "lite under". I dag fikk jeg førerkort for nye 3 mnd. Det er den tiden det tar i "tramite" prosessen for å få ny oppholdstillatelse. Etter dette får jeg førerkort for 2 år.

Takk for forbønn! Nå kan dere fortsette med å be om; at jeg må slippe å komme ut i ulykker. Det ser jeg også på som et under, at jeg har blitt spart for det her ute til nå. Nå fremover er det utsatt for ras på mange av strekningene jeg kjører.

Så får vi håpe på at systemet for midlertidig kjøretillatelse snart er på plass på "Transitoen", slik at de andre misjonærene som ikke har førerkort, også kan få det snart. Dette er også et bønneemne.

HB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar