torsdag 8. mars 2012

Arbeidermøte

I går hadde vi arbeidermøte i kirka vår. Alle pastorene pluss de fleste misjonærene var til stede.

Temaet på formiddagen var: Hva er situasjonen i kirka? På ettermiddagen var temaet: Hva trenger kirka for å vokse videre?

Vi misjonærene hadde nok en del utfordrende spørsmål/problemstillinger i forbindelse med temaet på formiddagen. 
Men vi er her for å gi råd og hjelp. Å koste alle vanskelige og problematiske ting under ett teppe, er ikke kjærlighet og hjelper ikke kirka videre.

Hver enkelt av oss trenger av og til å bli stoppet opp av utfordrende spørsmål fra en "hjelper". Spørsmål som i første omgang kan virke upassende, usaklige, provoserende og uforståelige, men som etterhvert, i ens liv, åpner tankene, sinnet og bevisstheten i dette vanskelige emnet og "yrket": "Det å være leder".

 Her er formannen i hovedstyret, René og generalsekretær Javier. Javier kommer på GF.
 Malvin Ommedal, pastor Eduardo fra Acasio. Rene og Javier.

Eduardo hadde nå en dyp bekymring for arbeidet i Acasio distrikt. Han sa til ledelsen: "Dere må komme å hjelpe meg og se med egne øyne hvordan situasjonen er. Jeg er alene igjen som arbeider! Flere steder står kirkene stengt for det meste. Heldigvis har Juan Carlos hjulpet meg noe, han har hatt tid til å snakke med meg"

Kan du be for Eduardo og alle menighetene han nå (alene) har ansvar for å følge opp? Be om at nye nådegaver reises opp i dette distriktet, som kan være til hjelp for pastoren.
 PP (pastor) i Vida Nueva i Sucre og Teodoro som er pastor i Tinguipaya.
 Stedlig rep. Alf Kåre Eggebø i dyp konsentrasjon.
 Pastor Edwin som arbeider i Santa Cruz. Litt massasje i håret er bedre enn å rive det av seg, i fortvilelse.
 Juan de Dios (pastor i Sucre ) og Pastor Roberto tar seg en liten middagshvil.
På begynnelsen av denne dagen hadde jeg en tale. Sikkert vanskelig å få tatt et bilde av meg der øynene vistes, men armbruken er intakt.

Ser på armbruken at; her har jeg kommet til punktet: 1 Pet. 4:8: "Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder"


HB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar