mandag 19. oktober 2009

Minner

Slik vil jeg huske Flekkerøya! Sol i 14. dager, en liten perle i havet før fastlandet. Noen kaller det visst en "hellig øy", fikk vi høre på møtet i går. I forhold til de fleste andre plassene i landet jeg reiser til, kan nok et slikt uttrykk passe.De som bor her ute, har stor grunn til å takke Gud for stedet de bor på! Barna som vokser opp her har store muligheter til å høre Guds Ord. På bedehuset legges det opp til undervisning både for barn og voksne. Det var fint å se at disse aldersgruppene ofte gikk på samme møte.
Tenk hvilken nåde det er fra Gud!

"Glem ikke alle hans velgjerninger!"

Takk for helse, mat, hus og hjem! Takk for at du har så rik anledning til å høre Guds Ord! Takk for frelsesverket som er fullført for deg! Takk Jesus for at hans blod renser fra all synd! Takk for hans nåde, langmodighet og rike miskunn over deg!

"So vil ved korset eg standa. Med undring eg ser eg er fri! Eg skal ikkje døy eg skal leva, med Jesus til evig tid!"

Må Herren fremdeles velsigne Flekkerøya.....Hans

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar